Vi byter till bankgiro

Allt fler inbetalningar till Stuvstakyrkan sker idag med Swish. Det är ett praktiskt system, men med höga avgifter.

Swish mellan privatpersoner är idag gratis, medan varje överföring till Stuvstakyrkans konto kostar församlingen 2 kr. Till detta kommer också fasta avgifter. Avgifterna är förhandlingsbara och vi arbetar på att få ett bättre avtal.

Många av er gör idag manuella eller automatiska överföringar till vårt plusgirokonto.

Som ett led i förändringarna vad gäller insättningar byter vi till vårt bankgirokonto.

Insättningar kan göras från och med nu till Stuvstakyrkans bankgiro: 5345-9848.