Vår församling

Stuvstakyrkan ligger i norra Huddinge, några minuters promenad från Stuvsta
pendeltågsstation. Vårt samfund är Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Missionskyrkan,
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har ca 125 medlemmar. I våra veckoaktiviteter deltar omkring 200 personer.
Gemenskapen kännetecknas av öppenhet och omsorg med Kristus i centrum.

Alla är välkomna!

Här kan du läsa vår Vision & Verksamhetsplan för 2018-2020

Vill du stödja församlingens arbete ekonomiskt gör du det enklast via pg 46 63 46-4