Publicerat 

Musiken i kyrkan

Musiken och musicerandet är en viktigt del av Stuvstakyrkans verksamhet.Den fungerar som uttrycksmedel och medel för gemenskap och upplevelse. Här kan du till exempel sjunga i gospelkörkyrkokör men också spela i ensemble. Vi har också en barnkör!

Varmt välkommen att vara med!