Publicerat 

Kontakta oss

 

Postadress: Box 2030, 141 02 Huddinge

Besöksadress: Mellanskogsvägen 1-3.

Telefon: 08 – 774 13 34

stuvstakyrkan@stuvstakyrkan.se

www.stuvstakyrkan.se

Pastor

Ove Sommar 0760 – 23 54 24

Barn- och Ungdomsledare

Emaan Bhatti 0760 – 23 54 22

Ledare Chorus Celeste

Espen Olsen 076 – 232 72 93

Ledare Stuvsta Gospel och Barnkören Sing

Nina Tellander 072 – 555 52 99

Församlingens ordförande

Tommy Aronsson 070 – 323 03 34

Ordförande Equmenia Stuvsta

Thomas Nobling 073 – 672 77 99

Lokalbokning

Gerd Åkerlund 070 – 755 86 89

Stöd vårt arbete

Församlingen pg 466346-4

Swish nr 123 452 82 38

Equmenia Stuvsta pg 542656-4

Webansvarig