Publicerat 

Kontakta oss

 

Postadress: Mellanskogsvägen 1, 141 40 Huddinge.

Besöksadress: Mellanskogsvägen 1-3.

Telefon: 08 – 774 13 34

stuvstakyrkan@stuvstakyrkan.se

www.stuvstakyrkan.se

Pastorer

Ove Sommar 0760 – 23 54 24

Karin Fritzson 070 5754498

Barn- och Ungdomsledare

Emaan Bhatti 0737310385

Ledare Chorus Celeste

 

Kitte Ström  073-521 90 20

e-post: kitte@telia.com

Ledare Stuvsta Gospel och Barnkörerna Sing

 

Nina Tellander 072 – 555 52 99

Församlingens ordförande

Tommy Aronsson 070 – 323 03 34

Ordförande Equmenia Stuvsta

Thomas Nobling 073 – 672 77 99

Lokalbokning

Gerd Åkerlund 070 – 755 86 89

Webansvarig