Stuvstakyrkans hållbarhetspolicy

* Vi vill ta största möjliga miljö- och klimathänsyn vid investeringar och inköp av varor och tjänster samt vid gemensamma resor.

* Vi vill minimera matsvinn och avfall samt reparera och återanvända i möjligaste mån.

* Vi vill bidra till social hållbarhet, rättvisa och fred i närsamhället och globalt.

Hållbarhetspolicyn ses över årligen i samband med årsmöte. Ansvarig: Styrelsen.