Gudstjänster

Gudstjänsten är gemenskapens nav. I gudstjänsten gestaltas vår gemenskap med Gud och varandra. Genom den får vi möta Gud i bön, sång, musik, predikan, nattvard och stillhet. Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst i Stuvstakyrkan. Den första söndagen i månaden är det nattvard (utom i juli och augusti då vi har sommarandakter). Varannan söndag är det Söndagsklubb för alla barn.