Publicerat 

Gudstjänster

– ett tecken på gemenskap!

Gudstjänsten är en plats där vår gemenskap med Gud och varandra stärks. Genom den får vi möjlighet att tillsammans möta Gud bland annat genom bön, sång, musik, predikan, nattvard och meditation.

Varje vecka firar vi gudstjänst i Stuvstakyrkan.

Numera har vi även Söndagsklubb för alla barn varannan söndag!