Stuvstakyrkans handlingsplan för hållbarhet

* I möjligaste mån köpa ekologiska, Fairtrademärkta och närproducerade produkter samt minimera användning av engångsmaterial. Ansvariga: Inköpsansvarig, servicegrupper, serveringsansvariga vid speciella arrangemang.

* Resa så hållbart som möjligt till läger och hajker. Ansvarig: Lägerhelgskommittén m fl.

* Se över avfallshantering, energiförsörjning, elförbrukning och elavtal. Ansvarig: Fastighetsutskottet.

* Laga trasiga inventarier mm. Ansvarig: Gruppen för löpande underhåll.

* Fortsätta vara och utveckla Kyrka för Fair Trade. Ansvarig: Fairtrade-gruppen.

* Anordna programkvällar / frukostseminarier med tema klimat / miljö. Ansvarig: Kulturrådet.

* Fortsätta bemanna eller utöka samarbetet med Hela Människans Second Hand-butik. Ansvarig: Volontärgruppen.

* Ansluta oss till Equmeniakyrkans nätverk ”Grön Kyrka”. Ansvarig: Ref. gruppen för hållbarhetsfrågor.

* Anordna gudstjänst med miljö- och skapelsetema. Ansvarig: Gudstjänstrådet, pastorer.

Handlingsplanen följs upp årligen i samband med årsmöte. Ansvarig: Styrelsen.