Publicerat 

Hem

Utrymme för inre blomning

december 27, 2017
När jag ordinerades till pastor hade jag en bild av hur mitt andliga liv skulle se ut. Idag, femton år senare, kan jag konstatera att verkligheten inte riktigt har nått upp till mitt romantiska ideal.Läs mer

Aktuellt!

december 27, 2017
Här finner du senaste upplagan, nr 3 , 2018,  av  ”En hälsning från Stuvstakyrkan”, där du kan ta del av aktuella artiklar och ytterligare aktuell information om kyrkan och dess verksamhet.Läs mer

Chorus Celeste söker sopraner och tenorer!

december 27, 2017
Stuvstakyrkans kyrkokör Chorus Celeste söker nya sopraner och tenorer. Vi erbjuder roliga och utmanande repetitioner med blandad repertoar där fokus ligger på den klassiska musiken. Chorus Celeste präglas av trevlig social gemenskap och god stämning.Läs mer