Inspirationsdag

10-15 Inspirationsdag för blivande orgelspelare, Gunnar Gillfors. Anmälan senast 14 mars.

Gudstjänst

Sommartid börjar Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Luk 1:26-38, (Luk 1:46-55), Ps 147:7-15 11.00 Gudstjänst, Arne Fritzson, Sverker Forsberg, Stuvsta Stråk.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!