Må bra

10.40 Andakt 11.00 Må Bra Friskvårdsträff. Gemensam promenad 12.15 Sopplunch och program 12.45 Gunnel Jakobsson kåserar om det gamla Stuvsta.

RPG:s onsdagsträff

13.00 Terminsstart för RPG:s onsdagsträff i Stuvstakyrkan Drömmar om liv - ett program om skapare och skapelse med operasångare Erik Ström.

Roder samtalgrupp

18.00 Start för Roder samtalsgrupper. Anmälan senast den 12 januari.

Andakt

3:e söndagen efter trettondagen . Jesus skapar tro Gal 2:16-21, Jes 45:22-24, Joh 4:27-42, Ps 36:6-10 11.00 Andakt Jessica Sunnerdahl, Tobias Sunnerdahl, Sandra Zirath.

Må bra

10.40 Andakt 11.00 Må Bra Friskvårdsträff. Gemensam promenad 12.15 Sopplunch

Må bra

10.40 Andakt 11.00 Må Bra Friskvårdsträff. Gemensam promenad 12.15 Sopplunch och program 12.45 Britt-Marie Leijonhufvud informerar om ögonsjukdomen Glaukom.

Gudstjänst

Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus Joh 1:14-18, Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Ps 138 11.00 Gudstjänst med nattvard Ove Sommar, Jessica Sunnerdahl, Johanna Lindström