RPG-träffar

RPG har dagträffar varannan onsdag udda veckor kl. 13.00.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid som äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor. 

RPG har dagträffar varannan onsdag kl. 13.00. Alla är välkomna! Först läser vi evangelietexten för kommande söndag, och sjunger. Sedan är det fika och föredrag eller annat program. Vi är fyra församlingar som turas om att stå som värd: Stuvstakyrkan i Huddinge, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Älvsjökyrkan, och Högdalskyrkan.