Publicerat 

RPG träffar

RPG har dagträffar i Stuvstakyrkan varannan onsdag udda veckor kl. 13.00.rpg_logga

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.
Programmen för våren:  RPG kalendariet för VT 2018 hittar du här!