RPG-träffar

RPG har dagträffar varannan onsdag udda veckor kl. 13.00.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.

RPG har dagträffar varannan onsdag kl. 13.00. Alla är välkomna! Först läser vi evangelietexten för kommande söndag, och sjunger. Sedan är det fika och föredrag eller annat program. Vi är fyra församlingar som turas om att stå som värd, Stuvstakyrkan i Huddinge, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Älvsjökyrkan, och Högdalskyrkan. Se kalendariet för höstterminen 2021: https://stuvstakyrkan.se/wp-content/uploads/sites/67/2021/09/2021-09-05-rpg-ht-2021-ho-mi-st-al-gl.pdf