Stuvsta Stråk

Stuvsta Stråk är en liten amatörorkester för dig som gärna vill spela, men inte har tid att repetera varje vecka. Vi övar istället ungefär en gång i månaden.

Orkestern har funnits sedan 2007. Vårt ledord är att det ska vara roligt att spela och att vi ska ha det trevligt tillsammans. Vi utgår från att en orkester där alla trivs helt enkelt spelar bättre. Ensemblen består idag av fyra fioler, två altfioler, två celli och en kontrabas.

Repetitionerna brukar äga rum i kyrkan på lördagar mellan kl. 10–13 med avbrott för kaffe och smörgås. Inför framträdanden kan ibland någon extrarepetition behövas. Vi brukar upprätta ett övningsschema terminsvis, så att så många som möjligt kan komma. Uppslutningen brukar vara god på våra övningar. Vi eftersträvar också att vara realistiska i vår planering, så att inte orkestern blir en stressfaktor för medlemmarna.

Vi framträder cirka fem gånger per år, företrädesvis i Stuvstakyrkan, men även i andra sammanhang. Repertoaren har med tiden blivit alltmer blandad med allt från klassisk musik till nyare musik som filmmusik. Ett uppskattat inslag i Stuvstakyrkan är när vi spelar till psalmsången.

Välkommen att prova på

Om du är intresserad av att spela under dessa lättsamma former är du välkommen atthöra av dig. Eftersom vi är en liten orkester med glest mellan repetitionerna krävs att du har spelat ett tag och har ensemblevana. För att balansen i ensemblen ska bli bra varierar vårt behov av nya instrumentalister från tid till annan. Just nu behöver vi främst en violinist.

Orkestern består enbart av stråkar. Vi skulle dock vid behov vilja ha förstärkning av andra instrument. Om du spelar något annat instrument är du välkommen att höra av dig; kanske finns det stycken att spela där just ditt instrument passar in.

För ytterligare information kan du e-posta Lena Dalman eller ringa henne på tfn 08-746 61 91 eller 070-752 62 49. Besök också gärna vår blogg www.stuvstastrak.wordpress.com.