Bibelsamtal om Efesierbrevet

Equmeniakyrkan har Efesierbrevet som bibeltema under 2024 och vi i Stuvstakyrkan träffas två måndagskvällar i maj för att fördjupa oss i det brevet:

* 6 maj 18.30-20,00, kapitel 1-3.

* 27 maj 18.30-20.00, kapitel 4-6.

Ledare är Ulrika Fridborg Doyle. Equmeniakyrkan har gett ut en andaktsbok som heter ”Se vilket hopp” utifrån Efesierbrevet. Hör av dig till pastor Ulrika 070 – 277 48 56 om du vill ha en bok. Läs gärna de förslagna kapitlen ur Efesierbrevet inför samlingarna.