Bokcirkel om Israel/Palestina

Välkommen att läsa boken Pilgrimsfärd för rättvis värld tillsammans i en bokcirkel.

Under våren arrangerar Stuvstakyrkan och Studieförbundet Bilda en temaserie om Israel/Palestina med fyra öppna samlingar.

Parallellt med föreläsningsserien erbjuds en bokcirkel som under våren läser boken Pilgrimsfärd för rättvis värld. Med bokens hjälp besöker man kyrkorna i Jerusalem, lär känna deras historia och tar del i deras gudstjänstliv. Genom reportage ges inblickar i unga palestinska kristnas vardag, präglad av ockupation. De delar också sina tankar om vägar till rättvisans fred. Cirkeln är preliminärt tänkt varannan torsdagskväll med start den 18 januari.

Anmälan sker till Anna Aronsson anna_aro@hotmail.com (073 – 823 41 46) senast 11 januari. Boken Pilgrimsfärd för rättvis värld ingår i deltagaravgiften 150 kr. Gruppen kommer överens om hur många träffar och upplägget av dem vid första samlingen