Gudstjänst

Heliga trefaldighets dag Gud Fader, Son och Ande 5 Mos 6:4-9, Apg 2:24-35, Matt 11:25-27, Ps 113:1-6 11.00 Gudstjänst Ulrika Fridborg Doyle, Stuvstakyrkans Husband

Gudstjänst

2:a efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sak 3:1-7, Upp 19:5-9, Luk 14:15-24, Ps 65:2-5 11.00 Gudstjänst Nina Tellander, Anders Nilsson, Stuvstakvartetten

Gudstjänst och söndagsklubb

3:e efter trefaldighet Förlorad och återfunnen Mika 7:18-20, Rom 5:6-11, Luk 15:1-7, Ps 119:170-176 11.00 Gudstjänst och söndagsklubb Nina Tellander, Kitte Ström, Harriet Holmgren, Anna B Marklund, Chorus Celeste, Stuvsta Gospel

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med din aktuella kategori:

Kopierad!