Publicerat 

Gudstjänstmaterial

Ingen gudstjänst är den andra lik

I Stuvstakyrkan utgår vi från en ganska enkel och traditionell ordning
… som vi sedan förhåller oss fritt till 🙂

Pastor Ove

Mallar

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst utan nattvard