Publicerat 

Om oss

Stuvstakyrkan – nära för gemenskap och glädje

Stuvstakyrkan vill vara en lokal kyrka i Stuvsta för alla här boende människor där man samlas för gemenskap och glädje. Stuvstakyrkans församling tillhör Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Med Jesus Kristus som tydligt centrum vill vi bjuda in till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi vill varsamt föra människor till tro och omsorgsfullt arbeta för att människan bevaras i tron. I kyrkan ryms mötesplatser och aktiviteter av skilda slag; gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, körsång, samtalsgrupper, dagträffar mm. Genom Equmeniakyrkan stödjer vi samarbetskyrkor i andra delar av världen, främst Ecuador, Kongo, Indien och Japan.

För alla viktiga skeenden

Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans. Genom sång, bön, stillhet, musik och tal kan man på olika sätt uttrycka sin tro. I kyrkan möts människor i glädje och sorg, till vardags och i alla viktiga skeenden i livet.

Plats för engagemang och gemenskap

Regelbundet är mer än 500 Huddinge- och Stuvstabor engagerade på olika sätt i Stuvstakyrkans verksamhet. Det är många olika grupper i olika åldrar, allt ifrån babysång, scout och körer till pensionärsträffar. Här finns plats för fler i både engagemang och gemenskap.

Vill du stödja oss?

Vill du också bli medlem? Om du vill stödja Stuvstakyrkan kan du sätta in pengar på postgironr 46 63 46-4.