From Uncategorized

Nya församlingsbladet

Publicerat 

Här finner du senaste upplagan, nr 3 , 2018,  av  ”En hälsning från Stuvstakyrkan”, där du kan ta del av aktuella artiklar och ytterligare aktuell information om kyrkan och dess verksamhet.

Read more

Utrymme för inre blomning

Publicerat 

När jag ordinerades till pastor hade jag en bild av hur mitt andliga liv skulle se ut. Idag, femton år senare, kan jag konstatera att verkligheten inte riktigt har nått upp till mitt romantiska ideal. De prydliga andliga övningar jag hade föreställt mig, har många gånger ersatts av brottning med livets mer jordnära utmaningar. Men …

Read more

Ny bokcirkel till hösten

Publicerat 

Höstens bok blir Sorgens gåva är en vidgad blick av Patrik Hagman, teolog och författare. I boken skriver Hagman om vad som händer i en människa när sor- gen så påtagligt och återkommande kliver in i livet. Om hur tron påver- kar sorgen och hur sorgen påverkar tron. Det är en berättelse om vad som …

Read more

Studentboende i Stockholm – inklusive församling!

Publicerat 

Stuvstakyrkan i Huddinge erbjuder boende till studenter som engagerar sig i församlingens arbete. Inflyttning vid höststarten 2018. För närvarande finns två nyrenoverade trerumslägenheter i församlingens fastighet. Varje student har sitt eget sovrum. Vardagsrum, kök och badrum delas med ytterligare en person. Totalt kan vi ta emot fyra studenter fördelade på två lägenheter. Var och en …

Read more

Chorus Celeste söker sopraner och tenorer!

Publicerat 

Stuvstakyrkans kyrkokör Chorus Celeste söker nya sopraner och tenorer. Vi erbjuder roliga och utmanande repetitioner med blandad repertoar där fokus ligger på den klassiska musiken. Chorus Celeste präglas av trevlig social gemenskap och god stämning. Vi ser helst att du har basala notkunskaper och lite erfarenhet av att sjunga i kör från tidigare. Kören repeterar …

Read more