From RPG:s ondagsträff

RPG-gemenskap ger möjlighet att påverka i äldrefrågor

Publicerat 

RPG står för Riksförbundet PensionärsGemenskap. RPG är ett rikstäckande förbund som har knytning till kyrkan, men kräver inte kyrkotillhörighet av sina medlemmar. Inte heller måste man vara pensionär för att tillhöra RPG. Det är en liten organisation i förhållande till giganterna PRO och SPF. I Stuvsta brukar medlemsantalet variera mellan 20-30 medlemmar i vårt RPG. …

Read more