From Församlingen

Utrymme för inre blomning

Publicerat 

När jag ordinerades till pastor hade jag en bild av hur mitt andliga liv skulle se ut. Idag, femton år senare, kan jag konstatera att verkligheten inte riktigt har nått upp till mitt romantiska ideal. De prydliga andliga övningar jag hade föreställt mig, har många gånger ersatts av brottning med livets mer jordnära utmaningar. Men …

Read more