Inbjudan till bokcirkel

Härmed inbjuds till en bokcirkel kring boken Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga av Fredrik Ivarsson och Annika Spalde.

Datum som kan bli aktuella är de fyra måndagarna 16/10, 30/10, 13/11 och 27/11. Dagtid eller kvällstid beror på önskan hos dem som vill vara med.

Anmälan till Anna Aronsson på tel. 073 – 823 41 46 eller anna_aro@hotmail.com senast den 1/10.