Frukostseminarium

Lördagen den 4 februari kl. 9.30-12.00.

Ämne: Klimaträttvisa – om mänsklighetens omsorg och ansvar för hela skapelsen.

Margareta Koltai, vid Act – Svenska kyrkans arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor, håller föredrag om sitt arbete med klimatfrågor. Hon delar också med sig av intrycken från sitt deltagande på FN:s klimatmöte i Egypten. Vi får även tid att samtala om hur vi som församling kan bidra till ökad klimaträttvisa.

Buffén serveras från 9.30. Kostnad för frukost och föredrag 80 kr (betalas med swish eller kontant) Anmälan senast den 1 februari till: stuvstakyrkan@stuvstakyrkan.se