Ekumenisk musikgudstjänst

Äntligen kan vi återuppta vår tradition med en gemensam musikgudstjänst under Böneveckan För Kristen Enhet. Gudstjänsten firas i Stuvstakyrkan söndagen den 22 januari kl. 17.00.

Alla som vill är välkomna att ingå i den ekumeniska kören, ledd av Kitte Ström och Nina Tellander. Två övningstillfällen är inplanerade. Den 14/1 kl 10-14 är det en gemensam kördag. Kaffe och te finns. Ta med det du vill äta.

Den 22/1 (samma dag som gudstjänsten) övar kören från kl. 15.00.