Fokus på det internationella

November och december är månader då många kyrkor sätter fokus på internationella frågor.

Kyrkornas globala vecka infaller den 14-21 november. Mellan Första Advent och 31 januari pågår Equmeniakyrkans internationella insamling.

I Stuvstakyrkan kommer Gunilla Eitrem att berätta om sitt arbete i olika biståndsländer på RPG-träffen den 9 november. Kyrkans internationella råd har en programkväll om globala frågor för scoutkåren den 16 november och medverkar sedan vid gudstjänsten den 20 november för att inspirera inför internationella insamlingen.

Equmeniakyrkans mission handlar om att stödja församlingar i de 25 länder som Equmeniakyrkan samarbetar med. Att grunda nya församlingar och att stödja teologisk utbildning, att arbeta med fattigdomsbekämpning och att ge sjukvård är några av uppgifterna.

För dig som vill veta mer om arbetet finns det fylligt presenterat på www.equmeniakyrkan.se Klicka på Vårt arbete.

Föregående år insamlades 15 640 kr genom Stuvstakyrkan. Lyckas vi överträffa den summan i vinter? Ge en gåva till Stuvstakyrkans bankgiro 5345-9848 för vidare befordran till insamlingen. Ange ”internationella insamlingen” som meddelande.

Varmt tack för din gåva.