Seniorsurfing

Inom Må Bra- och RPG-verksamheterna finns planer på att starta seniorsurfing, en gemensam kurs i att öva sig och bli bättre i sina digitala färdigheter. Tanken är preliminärt att kursen ska anordnas på tisdagar kl. 13.00 när den inte krockar med andra Må Bra-program för att fortsätta mer frekvent under vårterminen. Intresset är stort.

TV-serien Seniorsurfarna visar att det digitala inte behöver vara så invecklat. Exempel på innehåll i kursen är allt från basala kunskaper till att surfa säkert på nätet, köpa och sälja med telefonen, skicka bilder och filmer, ladda ned appar, sociala medier mm.

Prata med Elvie Isaksson eller Berit Eriksson om du vill veta mer.

Kursen sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.