Filmvisning, ”Frikyrkans historia”

Onsdag 15 juni, kl. 19.00 visas Fredrik Lindés film Frikyrkans historia i Stuvstakyrkan.

Frikyrkan har spelat en stor roll i formandet av det svenska samhället. Den införde den demokratiska formen i Sverige och lade grunden för kvinnans lika värde. Den har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Frikyrkans historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och är för många okänd. I filmen får du möta en berättelse som också kantas av utmaningar, svårigheter och skandaler.

Filmkvällen presenteras i samarbete med Studieförbundet Bilda. Du får möjlighet att ge ett frivilligt bidrag.