Stuvstakyrkans hållbarhetspolicy

Vid årsmötet 2020 beslutades om en hållbarhetspolicy med tillhörande handlingsplan för Stuvstakyrkan. Handlingsplanen gällde 2020-21 varför det vid årsmötet den 6 mars är dags att uppdatera den.

Frågorna har hållits levande i Stuvstakyrkan trots pandemin. På församlingsmötet den 14 november hölls ett intressant samtal mot bakgrund av att Equmeniakyrkan utlyst nödläge för klimatet. Den 29 januari arrangerades ett frukostseminarium med Lena Bergström och inbjöds till en samtalscirkel i ämnet.

Medvetenheten ökar om klimathoten, men fortfarande går mycket av utvecklingen åt fel håll. Koldioxidens påverkan på polarisarna är en reell fara.

På det personliga planet handlar det om att inspirera varandra kring hur vi konsumerar, sorterar och förflyttar oss. Det mesta av sådant kan vi, men det gäller att tillämpa det.

Vill du titta närmare på nuvarande dokument finns de under rubriken Om oss.