Roder – Samtalscirkel för reflektion och djupare samtal

Roder är ett koncept där vi får mötas och reflektera kring några centrala teman i livet, under ledning av utbildade samtalsledare. Tillsammans utforskar vi det vackra, utmanande och givande med att vara människa. Vi blir mer medvetna om vad som rör sig under ytan och hur vi kan styra våra liv i önskad riktning.


Vi möts i Stuvstakyrkan under sju torsdagskvällar med start 20 januari 2022 (varannan vecka, med uppehåll för lov v 9 och 15). Samtalet utgår från allmänmänskliga erfarenheter kring följande teman:
• Min riktning i livet
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Min djupaste längtan
• Mina hämmande rädslor
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Min känsla av att inte duga
• Mina mål i livet


Från 18:00 är det drop in och möjlighet att äta soppa. Kl 18.30 börjar programmet. Det blir bland annat ett kort föredrag om kvällens tema, individuell reflektion och gruppsamtal. Kvällen avslutas senast kl 21:00.


Många av oss har ett stort antal bekanta, men samtidigt törstar vi efter att få mötas på lite djupare nivå. Att få samtala och reflektera över livets utmaningar. Kanske är det dags att stanna upp ett ögonblick? Inte bara åka med, utan forma sitt liv genom mer aktiva val. Det syftet tycker vi att Roder fyller.


Som deltagare i Roder delar du endast det som du själv vill och känner dig bekväm med att dela. I detta koncept avstår vi från att kommentera eller ”coacha” varandra. Vi delar endast våra egna reflektioner utifrån kvällens tema, och lyssnar på varandra.


Självkostnadspris för soppa och ett gediget kursmaterial med häften för självreflektion: 500 kr


Anmälan och frågor till stuvstakyrkan@stuvstakyrkan.se. Ny sista anmälningsdag 14 januari.


Varmt välkommen hälsar samtalsledarna!
Ove Sommar, pastor
Karin Fritzson, pastor
Anders Nilsson, lärare
Bodil Åhman, diakon
Sandra Mårtensson, samtalsterapeut och medlem i Stuvsta Gospelkör