Equmeniakyrkans internationella insamling

Equmeniakyrkans internationella insamling pågår 1:a Advent – 31 januari. Då samlar alla församlingar in pengar för att möjliggöra vår kyrkas arbete över en stor del av världen. Det handlar om stöd till missionärer och kyrkornas evangelisation, fredsfrämjande insatser, hälsovård, förbättra människors levnadsvillkor och stödja skolgång.

På www.equmeniakyrkan.se/projekt kan man läsa om hur pengarna används. Konsekvensen när man läst blir lätt att man bestämmer sig för att ge en större gåva än vad man hade tänkt från början.

I Stuvstakyrkan kommer kollekterna den 26 december och 9 januari att tillfalla insamlingen. Det går bra att ge en gåva redan nu till Stuvstakyrkans församling för vidare befordran till insamlingen. Swish 123 526 15 24 eller pg 46 63 46 – 4. Ange internationell insamling i meddelanderutan.