12 steg och klimatet – samtalsgrupp om klimatfrågor

Lena Bergström, som medverkar vid frukostseminariet den 29 januari, är pastor och verksamhetsledare för Brobygge som är en del av Equmeniakyrkans utåtriktade arbete. Brobygge ska främja och föra dialog kring människan och samhörigheten med skapelsen. I Brobygges egen podcast för Lena och hennes pastorskollega Per Westblom en dialog om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid.

De första avsnitten har temat: 12 steg och klimatet. Lena och Per samtalar och prövar om de 12 stegen som används av Anonyma Alkolister även kan vara en väg till ett enklare och rimligare liv i en värld som närmar sig klimatkollaps. Till podden finns också en enkel samtalsguide som kan användas i en samtalsgrupp utifrån temat. Mer information på www.brobygge.se

Utifrån ovanstående vill vi bjuda in till en samtalsgrupp med temat 12 steg och klimatet i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Inför varje träff lyssnar gruppdeltagarna på ett avsnitt av podcasten och möts sedan för att samtala och reflektera med stöd av samtalsguidens frågor.

Förslag på upplägg: Gruppen träffas i Stuvstakyrkan åtta gånger på måndagskvällar kl. 18.30-20.30. Första träffen blir den 7 februari. Gruppledare: Harriet Holmgren.

För att gruppen ska kunna starta behövs minst fyra deltagare. Vill du vara med? Anmäl dig vid frukostseminariet eller till stuvstakyrkan@stuvstakyrkan.se senast den 1 februari.