Inbjudan till konfirmation

I november startar en ny konfagrupp i Stuvstakyrkan. Ledare är Jessica Sunnerdahl och pastor Ove Sommar.

Upplägg
Vi ses ungefär varannan söndag. Först firar vi gudstjänst tillsammans kl 11.00 i Stuvstakyrkan. Sedan äter vi en enkel lunch och fortsätter att
fördjupa oss i den kristna tron fram till ca 15.00

Start
Söndagen den 14 november är det info-träff. Kom gärna på gudstjänsten så kan vi fika tillsammans efteråt. Då berättar vi mer om upplägget och svarar
på frågor. Anmäl dig gärna i förväg så vi vet ungefär hur många som kommer.

Läger
Utöver söndagarna planerar vi att ha läger tillsammans med konfirmander från andra kyrkor. Preliminärt blir det under Kristi Himmelfärds-helgen, tillsammans med konfirmander från Region Mitt.

Kostnad
Själva läsningen kostar ingenting. Material och läger betalar man självkostnadspris för. Vårt mål är att komma under 2000 kr per deltagare. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Prata med oss om kostnaden känns för hög, så hittar vi en lösning.

Frågor och anmälan
Kontakta Pastor Ove
ove.sommar@stuvstakyrkan.se 0760-23 54 24

Välkommen!
Jessica & Ove