Stuvstakyrkan öppnar dörrarna för gudstjänst


Från Stuvstakyrkans Krishanteringsgrupp


Följande gäller från och med den 1 juni:


Regeringen har beslutat att höja antalet för allmänna sammankomster. För Stuvstakyrkans del innebär det att vi äntligen kan fira gudstjänst och andakt fysiskt igen från och med juni. Vi kan då vara upp till 30 personer
plus 4 medverkande i kyrkan.


Vid gudstjänsterna behöver vi tänka på följande:
• Från servicegrupperna behövs tre kyrkvärdar per gudstjänst. En kyrkvärd står utanför respektive entré plus en kyrkvärd inne i kyrksalen.
• Vid varje entré ska det finnas handsprit.
• Självklart vill vi prata med varandra. Det gör vi utomhus, både före och efter gudstjänsten.
• Stå helst utomhus tills strax innan gudstjänsten börjar. Då ser vi hur många vi är. Om vi blir för många får vi hitta en lösning tillsammans.
• När vi går in och sätter oss fyller vi på från väggen och utåt så att vi inte behöver gå förbi varandra.
• Ett sällskap kan bestå av 1-4 personer. Mellan sällskapen ska det vara minst två tomma platser.
• Om Söndagsklubben är med sitter de i första hand i samlingssalen för att slippa passera andra besökare när de går ut. Vikväggen kommer att vara öppen.


Tyvärr kan vi inte ha kyrkkaffe i kyrkan ännu. Men självklart kan alla som vill ta med en filt och en termos och fika med avstånd utomhus.


Hälsningar
Krishanteringsgruppen
Tommy Aronsson
Stefan Gideon
Pastor Ove Sommar