Samtal utifrån två små profeter

Säger Jona och Joel något till oss idag?

Torsdagen 13 maj klockan 19:00 – 20:00 samtalar vi om profetboken Jona i Gamla testamentet.

Torsdag 10 juni, 19 – 20 funderar vi utifrån texten i Joels bok.

Naturligtvis möts vi via Zoom. För att få länken till zoom och kanske någon gemensam fråga inför samtalet så anmäl dig senast måndag i den vecka samtalet är (10/5 Jona och 7/6 Joel).

Anmäl dig till: karin@stuvstakyrkan.se