Bibliodrama online

Gemenskap, Kreativt arbete. Viktiga möten. Delande. Bibeltexten i centrum.

Är du intresserad av att prova på bibliodrama framför datorn?

I bibliodrama bjuds vi in att läsa bibeltexten med hela oss – med kropp, själ och ande. Ordet får liv. I bibliodrama bejakas lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. 

I vår blir det två tillfällen med bibliodrama online: Onsdagskvällarna den 28 april och 26 maj kl. 19.00-21.00.

Du kan vara med på båda kvällarna, eller enbart vid ett tillfälle. Kostnad: 100 kr.

Vi kommer använda Zoom. Det behövs inga förkunskaper för att delta, men när vi möts online så förutsätter det att du har en dator/telefon/Ipad med kamera och mikrofon.

För anmälan och info kontakta: Eva Danneholm, 070 – 273 17 57, eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu