Dagens gudstjänst

Andra söndagen i fastan, temat är Den kämpande tron. Medverkande Curt Ahnlund och Alma Lundbäck. Stillbilder Kirsi Forsberg.