Dagens gudstjänst 17 januari

Dagens tema är Livets källa. Predikan av Christina Molin, ledning och musik Sverker och Kirsi Forsberg. Gudstjänsten är tillgänglig kl 11.