Det ringer till söndag, det ringer till gudstjänst

Just nu händer det ovanligt lite i Stuvstakyrkan. På grund av de skärpta restriktionerna pågår ingen verksamhet för vuxna i kyrkan.
Gudstjänsterna är förinspelade. Ändå fortsätter vi att ringa i kyrkklockorna.


På lördagskvällen ringer klockorna klockan 18. Förr sade man att man ringde in helgen men egentligen ringer vi in söndagen. I Bibelns skapelseberättelse, 1:a Mosebok, 1:a kapitlet, räknas dygnet från kväll till kväll.

Vi fortsätter också att ringa på söndagar klockan 11, den tid vi normalt samlas till gudstjänst i kyrkan, den tid gudstjänsten nu sänds på församlingens Facebook-sida.

Att samlas handlar självklart oftast om att rent fysiskt komma samman. Men att samlas kan också handla om att fokusera, att rikta sin uppmärksamhet åt ett visst håll, att rikta sig till Gud. Klockorna får bli en påminnelse att allt inte bara snurrar på. Veckans rytm fortsätter trots att mycket annat nu förändrats i våra liv.

Klockorna ringer på söndagar därför att vi fortsätter fira gudstjänst, vi tror att Jesus Kristus har uppstått.


/ Karin Fritzson
Pastor.