Information med anledning av skärpta allmänna råd för Stockholms län

Med anledning av den ökande smittspridningen kom Folkhälsomyndigheten idag med skärpta allmänna råd för Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län. Se länk nedan. Dessa gäller till att börja med till den 19 november.

Equmeniakyrkans Nationella Krisgrupp uppmanar församlingarna i berörda områden att ställa in verksamheten under aktuell period.

I enlighet med detta har Stuvstakyrkans Krishanteringsgrupp beslutat att ställa in alla församlingens verksamheter för vuxna under den period som de skärpta allmänna råden gäller. Alla gudstjänster, studiecirklar m.m. är alltså inställda. Inplanerade möten kommer att genomföras på distans, via telefon eller video.

Verksamheter för barn upp till 15 år är undantagna enligt Folkhälsomyndigheten. Därför kan Equmenia Stuvsta bedriva verksamhet även under denna period. Detta gäller under förutsättning att ledarna för respektive verksamhet är bekväma med det. Stefan Gideon kommer att föra samtal med berörda ledare de närmaste dagarna.

Länk till Folkhälsomyndighetens information om skärpta allmänna råd:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Under denna period vill vi uppmuntra till extra omsorg om varandra, företrädesvis via telefonsamtal.

Hälsningar
Stuvstakyrkans Krishanteringsgrupp

genom Ove Sommar
Pastor & Föreståndare
Stuvstakyrkans församling