Kyrkokonferensen hålls digitalt under tio dagar

På grund av Corona fick Equmeniakyrkans planerade konferens i Malmö under Kristi Himmelsfärdshelgen ställas in. Istället blir årets kyrkokonferens digital och genomförs den 18-27 september.

För ombuden innebär detta att man kommer att vara uppkopplad någon eller några gånger per dag. Man behöver inte sitta vid datorn hela tiden utan man loggar in vid några tidpunkter under dagen för att skriva inlägg och rösta.

Glädjande är att det till denna konferens inkommit hela 17 motioner från församlingar i vitt skilda ämnen. När många förslag tar sin utgångspunkt i det lokala arbetet vitaliseras såväl konferens som kyrkan i sin helhet.

Antalet medlemmar i Equmeniakyrkans församlingar uppgick vid senaste bokslutet till 60 822.

Vid församlingens årsmöte valdes Anna Aronsson, Gerd och Sven Olof Åkerlund till ombud för Stuvstakyrkan.