Bibelsamtal i brittsommartid

Korta brev fyllda med innehåll. Vad säger de till oss?

Breven i Nya Testamentet berättar om den tidiga kyrkan, men talar också till oss.

Förhoppningen är att träffas utanför kyrkan och efter en kort introduktion samtala, kanske under en promenad, om det du redan läst innan. Vad berörde dig? Vad var konstigt? Vad är viktigt för oss nu?

Två torsdagar kl. 18.30-ca 19.30. Den 17 september pratar vi om Filipperbrevet. Den 1 oktober om de tre Johannesbreven.

Välkommen!

Karin Fritzson, pastor