Sommarandakter sänds online

Under juli och augusti sänder Stuvstakyrkan sommarandakter varje söndag, kl. 10.00. Andakterna spelas in i förväg och sänds via Facebook.

Medverkande, vid olika tillfällen, kommer att vara: Anna och Tommy Aronsson, Clara Arvidsson, Jan-Olof Arvidsson, Ragna Blomberg, Kirsi och Sverker Forsberg, Karin Fritzson, Husbandet, Siri Marklund och Alvin Sunding, Kitte Ström och Chorus Celeste, Ove Sommar, Jessica och Tobias Sunnerdahl och Bodil Åhman.

Klicka här för att komma till streaming av Stuvstakyrkans sommarandakter.