Stuvstakyrkans verksamheter under coronapandemin

Denna information är uppdaterad 2020-04-14

Dessa frågor hanteras av Tommy Aronsson, Stefan Gideon och Ove Sommar på uppdrag av församlingens styrelse och Equmenias styrelse.

Stuvstakyrkan följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens föreskrifter och allmänna råd, senast uppdaterade 2020-04-14. Följande gäller tills vidare:

Gudstjänster och andakter

Endast medverkande befinner sig i kyrksalen under gudstjänst och andakt. Ljud och bild livesänds via Internet. Länk finns på www.stuvstakyrkan.se

 

Barn- och ungdomsverksamhet

Verksamheterna fortsätter så långt det är möjligt med riskreducerande åtgärder.

 

Verksamheter för äldre

Alla verksamheter där en majoritet av deltagarna befinner sig i riskgruppen är inställda. Detta gäller exempelvis Må Bra och RPG.

 

Verksamheter för vuxna (ej riskgrupp)

Olika lösningar har gjorts för olika verksamheter. Så få som möjligt i samma rum. Så mycket som möjligt sker på distans. Syftet är att minimera risken för smittspridning. Ledarna har fått riktlinjer och kommunicerar med sina respektive deltagare. Ingen öppen verksamhet bedrivs i nuläget.

Sammanträden sker i första hand via telefon- och videomöten.

 

Kontakt

Församlingens pastorer finns tillgängliga via mail och telefon.

Pastor Ove Sommar, ove.sommar@stuvstakyrkan.se 0760-23 54 24

Pastor Karin Fritzson, karin@stuvstakyrkan.se 0705-75 44 98