Till församlingens servicegrupper med anledning av Corona

Publicerat 

Det kommer en del frågor om hur vi ska göra med exempelvis kyrkkaffe under den pågående Coronaepidemin. Varje dag uppdateras riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten så vi får anpassa vår verksamhet löpande.

Styrelsen tog upp denna fråga vid mötet den 18 mars 2020. Detta är vad som gäller tills vidare:

1. Kom inte om du är 70+ eller sjuk

Personer från 70 år och uppåt ska inte träffa några andra människor alls just nu. Det är viktigt att respektera. Kom därför inte till kyrkan om du tillhör denna åldersgrupp. Ring och fråga yngre personer om de kan hjälpa till istället för dig. Detsamma gäller om du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Om det inte går att få tag på en ersättare så meddela gudstjänstledaren.

2. Enkelt kaffe och något färdigt till det

De som står i köket uppmanas till extra god handhygien, samt att använda engångshandskar om det finns att tillgå. Låt var och en ta sin egen kopp från serveringsbänken. En person häller upp kaffe eller té och ev mjölk till alla (så att inte alla måste ta i samma handtag). Motsvarande gäller för saft i glas. Vi ska inte stå och bre våra egna mackor under den här perioden. Servera istället något färdigt till kaffet, exempelvis bullar.

3. Luftig placering

Gissningsvis kommer det att vara färre på gudstjänsterna medan epidemin pågår. Uppmana dem som fikar att placera sig med lite luft emellan varandra. Det går bra att prata även med en tom plats mellan sig.

4. Låt var och en ställa sin egen mugg i diskbacken

Ställ fram diskbacken så att alla kan placera sin använda kopp direkt i den. Det minimerar risken för dem som diskar att inte behöva ta i allas koppar innan de är diskade.

 

Hälsningar

Ove Sommar

Pastor & Föreståndare