Med anledning av den nya influensan Corona/Covid-19

Publicerat 

Uppdaterad 2020-03-19

I det läge vi befinner oss är det extra viktigt med medmänsklig kärlek. De speciella åtgärder som vidtas just nu är för att värna personer från 70 år och uppåt. Det bästa vi kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Våra verksamheter för äldre är därför inställda. Må Bra, RPG, bokcirkel och stickkafé har uppehåll under Coronaperioden. Anledningen är att deltagarna i dessa verksamheter inte bör träffa andra människor alls just nu.

Däremot uppmanar vi alla, som håller sig isolerade, att ringa varandra. Uppmuntra varandra och hör efter om någon behöver hjälp. Kontakta i så fall oss i kyrkan.

För dem som inte ingår i riskgrupper fortsätter Stuvstakyrkans verksamheter ungefär som planerat. Vi vidtar de åtgärder vi kan för att minska risken för smittspridning:

– Kom bara till kyrkan om du är helt frisk.

– Tvätta händerna när du kommer in.

– Håll extra avstånd till varandra.

Församlingens pastorer finns tillgängliga för samtal via telefon. (Se kontaktsidan.) Om du eller någon du känner behöver praktisk hjälp, är du välkommen att kontakta oss.

Veckoandakten på tisdagar 10.40 fortsätter fast i annan form. Du är välkommen att sms:a förbönsämnen till någon av oss pastorer. Vi ber där vi är. Dela gärna vår bönegemenskap där du befinner dig vid denna tid varje vecka.

 

Pastor Ove Sommar

Föreståndare i Stuvstakyrkans församling