Hur firar vi gudstjänst?

Söndagen 15 mars, efter gudstjänst och kyrkkaffe, samtalar vi om gudstjänst i Stuvstakyrkan.

Att samlas för bön, lovsång, för att läsa Bibeln och dela nattvard, döpa och välsigna är centralt i församlingens liv. Men hur gör vi? Händer det du tycker är viktigt eller längtar du efter något annat? Måste vi följa kyrkoårets teman eller texter? Ska vi fira nattvard på annat sätt? Hur känner fler sig hem-ma i gudstjänsten? Får livet som det är mest plats eller får det snällt vänta i foajén?

Det skulle kunna bli ett samtal för dem som ofta medverkar i gudstjänster, eller mellan dem som många söndagar sitter i bänkarna och känner sig hem-ma. Jag är nyfiken på vad ni tänker. Ännu mer nyfiken är jag på vad du tänker som sällan går på gudstjänst. Vad tycker du?

Troligen tycker vi som samtalar olika och kan hjälpa varandra att se på frågan från fler håll. Välkommen till ett förutsättningslöst samtal!

Karin Fritzson, pastor