RPG-gemenskap ger möjlighet att påverka i äldrefrågor

RPG står för Riksförbundet PensionärsGemenskap. RPG är ett rikstäckande förbund som har knytning till kyrkan, men kräver inte kyrkotillhörighet av sina medlemmar. Inte heller måste man vara pensionär för att tillhöra RPG.

Det är en liten organisation i förhållande till giganterna PRO och SPF. I Stuvsta brukar medlemsantalet variera mellan 20-30 medlemmar i vårt RPG. Med den här informationen hoppas vi kunna fördubbla det antalet.

Vad händer då i RPG Stuvsta? Varannan onsdag träffas vi tillsammans med RPG i Högdalen, Älvsjö och Skärholmen till ”programträffar / mittpådagenträffar” där den kyrka som är värd bestämmer programmet och då kan det vara allt mellan musikprogram till dagsaktuella kunskaper och historiska föredrag.

Som RPG-förening har man också möjlighet att påverka samhället, på riks-, regions- eller kommunal nivå. Vi har en plats i HPR (Huddinge pensionärsråd), där vi tillsammans med de övriga seniorföreningarna har möjlighet att göra vår röst hörd när det gäller frågor som berör äldreverksamhet och samhällsplanering av olika slag.

Vi har också ett praktiskt samarbete med PRO och SPF. Det är den Må Bra-verksamhet som vi bedriver varje tisdag i vår kyrka. Där tänker vi aldrig på vilken förening vi tillhör eller inte tillhör, det är en öppen verksamhet. Men arbetsgruppen som ansvarar har representanter från alla tre föreningarna. Det är en verksamhet som samlar 30-40 personer varje gång och som innehåller fysisk träning genom promenader och lättgymnastik samt soppa, fika och varannan tisdag ett programinslag. Här skapas många goda kontakter mellan Stuvstaborna.

Som medlem i RPG får man också en intressant tidning SeniorPosten.

Medlem blir man genom att kontakta någon i styrelsen; Berit Eriksson, Rolf Kassberg, Marianne Bengtson eller Seija Rönndahl och medlemsavgiften är 225 kr för ett år.

Välkommen.