Nya språkcaféet startar i januari

De flesta av oss har nog varit med om att inte kunna göra sig förstådd. Servitören på utlandsresan som inte förstår. Med tecken försöker vi visa att vi vill ha mjölk i kaffet eller behöver hitta till en speciell affär. Den vi försöker kommunicera med svarar gång på gång och vi begriper inte ett ord. Få av oss kan nog föreställa oss hur det skulle vara att leva i sådana situationer varje dag. Kan man förstå och bli förstådd är det lättare att känna sig trygg, att känna sig hemma.

Under hösten har det pågått förberedelser för att starta ett språkcafé i Prästgården, Kommunalvägen 29. Första tillfället blir torsdagen den 9 januari. Verksamheten är ett samarbete mellan Stuvstakyrkan, Huddinge församling och Hela människan. Språkcaféet kommer vara öppet varje torsdag kl. 14.00-15.30. 

Syftet är att uppmuntra nyanlända och invandrare att tala svenska. Ett viktigt svenskt ord är fika och det kommer vi praktisera tillsammans samtidigt som vi samtalar. Efter ”stängningsdags” kommer volontärerna stämma av vad som fungerat och ifall något känts svårt.

Hur många kommer? Det är en spännande fråga. Eftersom det blir en helt öppen verksamhet kan vi bara bjuda in och välkomna dem som kommer. Troligen kommer det ta tid innan människor hittar dit. Vi får ha tålamod.

Eftersom vi inte vet hur många som kommer vet vi nu inte heller hur många volontärer vi kommer att behöva vara. Vi har en härlig grupp människor som vill vara med från starten. Skulle vi behöva fler volontärer kommer vi ta upp frågan under våren. Om du som läser detta känner att du gärna vill vara med ska du givetvis prata med mig eller Elvie Isaksson. Om du träffar personer som behöver träna att prata svenska hoppas jag att du vill tipsa om språkcaféet.