Ny möjlighet att bidra till det internationella arbetet

Frågor om mission och globalt samarbete ska ha en självklar plats i Stuvstakyrkan. Vi möts av nyheter om hur krig fördärvar länder och områden, familjer måste fly, människor lever under eländiga omständigheter utan några mänskliga rättigheter och även naturen bryts ned av människans livsstil 

Equmeniakyrkan samarbetar med kyrkor i 30 länder. December och januari är insamlingsmånader för det internationella engagemanget och vid gudstjänsten den 5 januari ges en ny möjlighet att stödja detta arbete.

Equmeniakyrkans mission i andra länder kan sammanfattas i fem punkter;

  • Nå människor med evangelium
  • Förbättra människors livsvillkor (fattigdomsbekämpning, hälsoarbete och sociala projekt)
  • Stödja kyrkors och församlingars utveckling
  • Utbilda pastorer & diakoner
  • Stå upp för mänskliga rättigheter 

Du kan läsa mer om arbetet på www.equmeniakyrkan.se/internationellt. Det går också bra att betala gåvor till pg 90 03 28 – 6 (ange församlingsnummer 2644).  Varmt tack på förhand.