När Guds nåd blev en kioskvältare

I närheten av en stor stad, vid namn Världen, låg ett vidsträckt och väl ansett gods eller landställe, vilket för sin utomordentliga skönhet var allmänt känt av dem som bodde i trakten däromkring, ja, till och med på flera mils avstånd. Godset hette Arbetsamhet.

Så börjar en av de mest lästa romanerna i slutet av 1800-talets Sverige, skriven av Paul Waldenström. (Citatet här från upplagan 1952)

Boken har nu fått modern språkdräkt av Rune W. Dalén.

Vi får del av historien den 16 februari kl 13.00 efter kyrkkaffe förstärkt med soppa för den som vill.

Rune W Dahlén berättar om Paul P. Waldenström, en av Missionsförbundets pionjärer, och om hans allegoriska roman Brukspatron Adamsson: eller Hvar bor du? från 1862.

 Rune undervisar i kyrkohistoria på Teologiska Högskolan och är en fantastisk berättare.