Stuvstakyrkans oblater ger utsatta indiskor nytt hopp

”Kristi kropp för dig utgiven”. Gång på gång läser vi i evangelierna om hur Jesus äter tillsammans med människor. Han bjuds hem eller så bjuder han in sig själv, till exempel till tullindrivaren Sackaios (Luk. 19). Jesus äter med människor han inte ”borde” äta med. Vem man åt med var viktigt i den antika kulturen. Att äta tillsammans var detsamma som att erkänna varandra, att säga att vi ”hör ihop”.

Ibland fanns det kvinnor med vid måltiden. Inte bara rena och ”anständiga” kvinnor, utan de som ansågs ”syndiga”. Vi talar ibland om prostitution som ”världens äldsta yrke”, och det finns skäl att tro att det fanns prostituerade i de olika samhällen vi läser om i Bibeln. Men även kvinnliga slavar, oavsett vilka arbetsuppgifter de hade, antogs ha tvingats att ha sex med flera män. De var per definition ”syndiga”. Kanske gör det att vi läser texterna om mötet mellan Jesus och kvinnor annorlunda. Vem är kvinnan som kommer till Simons hus? (Luk. 7). Kanske är hon prostituerad i alltför kort kjol? Eller är hon slav som gång på gång råkat illa ut. Kanske vet Simon att skulden egentligen inte alls ligger på kvinnan…

Men vad har detta med vårt nattvardsfirande i Stuvstakyrkan att göra? Också i vår tid tvingas kvinnor, och män, in i prostitution. För att de säljs av sin familj, för att de rövas bort, för att det är enda sättet att inte svälta ihjäl. ”Kristi kropp för dig utgiven”.

De oblater vi använder vid nattvarden kommer från Equmeniakyrkans samarbetskyrka, Hindustani Covenant Church, i Indien. Kyrkan där bedriver sedan 2009 en verksamhet som hjälper prostituerade kvinnor till ett bättre liv. En av kvinnornas sysselsättningar är att baka nattvardsbröd, som används i Indien men också i Sverige. När vi köper de oblaterna går pengarna bland annat till verksamhet för kvinnornas barn. Jesus bjuder in oss och vi tar emot hans kropp. Hans liv blir del av vår kropp, vårt liv. Brödet ger kvinnorna åter igen rätt till deras egen kropp. Brödet ger dem, och oss, en helare framtid.

Läs mer på: equmeniakyrkan.se/oblater-i-indien/