Högtidlig pastorsinstallation

Publicerat 

I gudstjänsten den 8 september installerades Karin Fritzson som pastor i Stuvstakyrkans församling. Själva installationsakten leddes av vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers. Jenny var klädd i Equmeniakyrkans blå robe dagen till ära.

I installationen påminns både pastor och församling om att ta emot varandra som Guds gåvor och bära varandra i förbön. Pastorn påminns om de löften som avgavs vid ordinationen till pastor, däribland tystnadsplikten. Församlingen fick bekräfta sin vilja att ta emot Karin som pastor samt stödja henne och be för henne.

Vid fikat framfördes hälsningar från grannförsamlingarna. Älvsjökyrkan var representerad av pastor Ulf Bergsviker. Många höll tal och gav blommor till Karin. Ett varmt välkomnande!